این تارنما به همت برخی از بازنشستگان یکی از سازمانها راه اندازی شده است .

این افراد هریک دارای بیش از سی و اندی سال تجربه علمی و عملی در وظایف محوله سازمانی داشته و امیدوارند بتوانند تجربیات حاصله در طول این سالها  را به نسل جوان کشور انتقال دهند.

بدیهی است درصورت لزوم با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت،نسبت به آموزش علاقمندان و ایجاد بستر مناسب درجهت  هرچه بهتر فراگیری مطالب ارائه شده فعالیت نمایند.

تامین و تدارک کالا از اصلی ترین وظایف همکاران این تارنما بوده لذا مطالب و خدمات آموزشی قابل ارائه در زمینه زنجیره تامین کالا و محورهای مختلف تخصصی آن میباشد.

shpicصفحه اصلی