تامین فوری کالا ازهر نقطه دنیا و تحویل درهر نقطه ایران

این تارنما به همت تعدادی از بازنشستگان یکی از سازمانها راه اندازی شده است .این عزیزان امیدوارند بتوانند تجارب حاصل  از قریب به ۴۰ سال فعالیت  خود را در زمینه های مختلف  به جوانان این مرز و بوم انتقال دهند

shpic