تامین فوری کالا ازهر نقطه دنیا و تحویل درهر نقطه ایران

آموزشهای بازرگانی

آموزشهای بازرگانی

با توجه به نقش بسیار زیاد تامین بموقع و باقیمت و کیفیت مناسب کالا میتواند در روند اقدامات عملیاتی سازمانها و ….. بسیار موثر باشد لذا برآن شدیم با توجه به بضاعت خود نسبت به معرفی بخشهای مختلف زنجیره تامین کالا  شامل بازرگانی خارجی  و داخلی ،طبقه بندی و استاندارد نمودن  کالاها،سفارشات و کنترل موجودی ،انبار و انبار داری ،و……….. در بخشهای جداگانه بپردازیم.انشا الله در صورت وجود هر گونه نقص و ایرادی صاحب نظران ارجمند ما را در رفع این نواقص یاری خواهند نمود.

دیدگاهتان را بنویسید