تامین فوری کالا ازهر نقطه دنیا و تحویل درهر نقطه ایران

تجارت خارجی

تجارت خارجی

با توجه به نقش بسیار زیاد تامین بموقع و باقیمت و کیفیت مناسب کالا میتواند در روند اقدامات عملیاتی سازمانها و ….. بسیار موثر باشد لذا برآن شدیم با توجه به بضاعت خود نسبت به معرفی تعاریف جهانی بازرگانی خارجی بپردازیم
ادامه مطلب


انواع قراردادهای بین المللی

جهت سهولت دسترسی بازرگانان به معرفی انواع قراردادهای مورد استفاده بین المللی میپردازیم.

ادامه مطلب


طبقه بندی شرکتها

معرفی و طبقه بندی شرکتها

ادامه مطلب