تامین فوری کالا ازهر نقطه دنیا و تحویل درهر نقطه ایران

سفارشات و کنترل موجودی

      منظور از سفارشات و کنترل موجودی چیست؟