تامین فوری کالا ازهر نقطه دنیا و تحویل درهر نقطه ایران

بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد

توسعه فعالیتهای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه دولت 

از آنجائیکه در برنامه ششم توسعه دولت به توسعه فعالیتهای صنعت بیمه توحه ویژه ای شده است بر آن شدیم که در تارنمای فوری  کالا بخشی را به صنعت بیمه اختصاص دهیم. مستندات درادامه ارائه میشود:

در بند هفتم از هشتاد بند اعلام شده به عنوان سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، بطور مستقیم به فعالیت های بیمه های بازرگانی اختصاص پیداکرده و در آن بر”ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور” تاکید شده است .

“تاکید برارتقاء”نشان می دهد که صنعت بیمه فعلی کشور نیازمند بهبود است و دربرنامه ششم توسعه لازم است که زیرساختهای لازم برای گذر از مرحله فعلی فراهم شود.علاوه بر آن “تاکید برارتقاء کمی و کیفی نظام جامع صنعت بیمه” نشان می دهد که این صنعت هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی باید پله های ترقی را بپیماید .به بیان دیگر هم بایدبرای تنوع بخشی به خدمات این صنعت تلاش کرد و هم در خصوص کمیت خدمات و حتی شرکت هابه فکر چاره بود

  • مصوبات بیمه ای مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه

بر اساس ماده ۱۲ بیمه مرکزی موظف است:

الف: در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف است از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
۱- ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷% درصد برسد.
۲- سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰% نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد.
۳- رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب: مقررات و آئین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات از طریق شورای عالی بیمه بازنگری گردد.
براساس ماده ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه دولت موظف است در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:
الف: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
ب: به ‌منظور مردمی ‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

  • به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،عبدالناصر همتی با بیان اینکه رشته بیمه عمر در ایران مغفول مانده به ایرنا گفت: بیمه مرکزی در تلاش است با صدور مجوز فعالیت شرکت های تخصصی بیمه عمر، چتر این نوع بیمه را در ایران گسترش دهد.از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تنها ۲۰ درصد از بیمه عمر برخوردارند که پایین بودن سطح پوشش بیمه نامه های عمر فعلی، مشکل دیگر این بخش است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده سهم بیمه عمر از سبد صنعت بیمه از ۱۴ درصد فعلی به ۲۱ درصد افزایش یابد،افزود: این رشد نیازمند آشنایی و آشتی مردم با این نوع بیمه است.اگر بیمه عمر به سبد هزینه های مردم راه یابد و آنان بدانند این نوع بیمه نامه برای آینده فرزندان مفید است، به طور حتم این رشته بیمه نیز در ایران رونق می یابد.

 بیمه مرکزی حداقل نرخ فنی برای بیمه عمر را ۱۶ درصد اعلام کرده که در مقایسه با نرخ ۱۵ درصدی سپرده های سرمایه گذاری بانک ها، برای سرمایه گذاری قابل توجه است.البته شرکت های بیمه می توانند با سرمایه گذاری بهتر درآمد حاصل از بیمه عمر در بخش های مختلف اقتصادی، سود بیشتری کسب کرده و آن را به مشتریان انتقال دهند.